O ambulancii

Súkromná ambulancia MUDr. Jozefa Mitra vám poskytuje:

 • komplexné služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva, ktoré je možné poskytovať ambulatne
 • príjemné, moderné prostredie novej ambulancie (od júna 2014), bezbariérový prístup
 • široké spektrum služieb – štandardné, aj nadštandardné
 • kvalitné vybavenie (okrem iného špičkový ultrazvukový prístroj s abdominálnou (brušnou) aj vaginálnou sondou ako aj s 3Da 4D (live 3D) zobrazením plodu)
 • odbornosť (vyšetrenia pod záštitou medzinárodných certifikátov, účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch)
 • profesionálny a ľudský prístup počas všetkých vyšetrení, či konzultácií

Pohľad na priestory ambulancie

 

Náš odborný profil

Odbornú kvalifikáciu si neustále rozširujeme ďalším vzdelávaním, účasťou na medzinárodných konferenciách, či seminároch, ale aj rozširovaním certifikácie pre poskytované úkony.

lekár  MUDr. Jozef Mitro
mitro_gb

 • absolvent lekárskej fakulty University Karlovy v Hradci Králové v r.1993
 • 1.atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo r.1998
 • 2.špecializačná atestácia (s platnosťou pre Európsku úniu) v odbore gynekológia a pôrodníctvo v r.2004
 • klinická prax v odbore :1995-2007 Gynekologicko -pôrodnícke oddelenie NsP Žilina
 • Certifikát FMF Londýn (The Fetal Medicine Foundation), 2011

sestra Bc. Miroslava Matušná
matusna_gb

 • klinická prax: 1997 – 2001 gyn.-pôrodnícke odd. NsP Žilina
 • klinická prax: 3 roky práca na JIS neurochir. odd. NsP Žilina

Diplomy a certifikáty