Preventívna prehliadka

Čo je to preventívna prehliadka? Kedy ísť na prvú a ako často? Čo sa na preventívnej prehliadke vyšetruje? Čo si vziať so sebou?

Preventívnu prehliadku u gynekológa by mala absolvovať každá žena pozačiatku pohlavného života alebo  po dovŕšení 18 rokov a to opakovane raz za rok. Je to veľmi dôležité pre prevenciu a včasné odhalenie prípadných gynekologických ochorení, ktoré v dnešnej dobe trápia čoraz viac žien.

Gynekológ na preventívnej prehliadke najmä:

  • rozhovorom zisťuje informácie o vašom zdravotnom stave, o charaktere menštruačného cyklu, rodinnej anamnéze, či akýchkoľvek ťažkostiach (výtok a pod.),
  • odoberie stery na cytologické  eventuálne aj na mikrobiologické vyšetrenie ( nemusí sa realizovať každý rok, závisí od veku pacientky, jej žiadosti, ale aj od zdravotného stavu v predchádzajúcom období)
  • urobí vaginálne vyšetrenie vnútorných orgánov
  • urobí ultrazvukové vyšetrenie panvových orgánov vaginálnou sondou
  • urobí  palpačné vyšetrenie prsníkov, káždé 2 roky vás odošle na ultrazvukové a po 4O.roku na mamografické vyšetrenie (v prípade potreby vás môže odporučiť na zobrazovacie  vyšetrenie prsníkov  aj mimo dvojročný interval),
  • požiada sestričku, aby vám v prípade potreby odobrala krv pre potrebné vyšetrenia .

Na preventívnu prehliadku si so sebou vezmite oblečenie na prezlečenie – najmä sukňu, ktorá je potrebná pre vaginálne vyšetrenie. V zime si zoberte suchú obuv (papuče) a vhodný je vrchný diel oblečenia, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle vyšetrenie prsníkov.

Zároveň je vhodné viesť si menštruačný kalendár, aby ste mali prehľad o menštruačnom cykle.

Na preventívnu prehliadku sa nezabudnite objednávať skôr, ideálne 3 mesiace dopredu.