Služby

Služby v oblasti gynekológie

 • preventívne prehliadky
 • základné aj rozšírené cytologické vyšetrenie
 • odbery pre krvné vyšetrenia
 • ultrazvukové vaginálne vyšetrenia
 • gynekologická diagnostika
 • očkovanie proti rakovine krčka maternice
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti prevencie ochorení
 • liečba a terapia po operačných zákrokoch
 • poradenstvo pri poruchách plodnosti
 • poradenstvo v antikoncepcii, zavádzanie vnútromaternicových teliesok

Služby v oblasti gravidity a pôrodníctva

 • diagnostika tehotenstva
 • identifikovanie rizikovej gravidity a spolupráca so špecializovanými pracoviskami
 • ultrazvukové vyšetrenie v 1. trimestri – tzv.intergovaný NT skríning (skríning šijového prejasnenia) pod záštitou medzinárodného certifikátu FMF / Fetal Medicine Foundation/
 • ultrazvukové vyšetrenie v 2. a 3. trimestri tehotenstva – morfologický ultrazvuk.
 • Dopplerovské  ultrazvukové vyšetrenie  na diagnostiku funkcie fetoplacentárnej jednotky./tzv. prietoky/
 • ultrazvukové vyšetrenia a meranie dĺžky krčka maternice – cervikometria
 • ultrazvukové vyšetrenia sú realizované na špičkovom zariadení, ktoré poskytuje 3D a 4D zobrazenia a budúci rodičia dostanú 3D fotografie plodu
 • určenie pohlavia plodu
 • pravidelné prehliadky
 • krvné odbery pre vyšetrenia v gravidite

Fotografie z 3D/4D zobraznia plodu

Po absolvovaní ultrazvukového vyšetrenia dostanú budúci rodičia  3D fotografie plodu,alebo sa môžu objednať na prezentáciu plodu a vytvorenie spomienkového DVD s fotografiami a klipmi plodu.

Spolupráca s klinickými pracoviskami – nadštandardné služby

Aj po odchode do ambulantnej praxe ostávam v kontakte s klinickou praxou formou operačných dní na bývalom pracovisku – gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Žiline . Vzhľadom k úzkej a dobrej spolupráci je možné, aby v prípade záujmu bola naša pacientka v starostlivosti svojho lekára nielen na ambulancii ale aj po odoslaní na klinické pracovisko .Takto môže byť pacientka operovaná lekárom ktorého pozná, ktorý jej určil diagnózu, dobre pozná doterajší priebeh ochorenia a ktorý ju bude sledovať v pooperačnom období po prepustení z nemocnice s tým, že mu je známy doterajší priebeh liečby nielen z prepúšťacej správy.

Podobne – tehotné, ktoré sú sledované na našej prenatálnej poradni si môžu zvoliť vedenie pôrodu, vrátane operačného ,,svojím,” pôrodníkom, ktorý sa o ňu staral od začiatku gravidity a pozná celý jej priebeh.

Je to moderný spôsob starostlivosti o pacientku, bežný v iných krajinách .

Spektrum operačných výkonov

Abdominálne (brušné) -operácie na vnútorných pohlavných orgánoch (maternica, vaječníky, vajcovody).
Vaginálne – vyňatie maternice cez pošvu, výkony na krčku maternice (konizácia, amputácia vrátane operácií elektrickou slučkou ,,LEEP”, pošvové plastiky.
Laparoskopické - neplodnosť, endometrióza, cysty,mimomaternicové tehotenstvo, zrasty, sterilizácia, …

Hysteroskopické – nepravidelnosti dutiny maternice , polypy, myómy, vrodené zmeny tvaru,