Oznam – nový Coronavírus

Z dôvodu mimoriadnej situácie , vyhlásenej Vládou SR v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu

dňom 13.3.2020 pozastavujeme všetky plánované odložiteľné vyšetrenia na našej ambulancii.

Všetky objednané pacientky sa pokúsime kontaktovať , nechoďte na ambulanciu osobne.

/preventívne prehliadky , kontrolné vyšetrenia/

V prípade potreby predpisu liekov alebo konzultácie , kontaktujte prosím ambulanciu telefonicky na čísle

+421 413812059.

Z dôvodu vlastnej ochrany a a ochrany personálu ambulancie  nenavštevujte ambulanciu osobne bez predošlej konzultácie, vyhnete sa tak možnému kontaktu s vírusom v priestoroch zdravotníckeho zriadenia .

Tehotné pacientky budú všetky telefonicky vyrozumené o ďalšom postupe , v prípade že sa Vám nedovoláme, kontaktuje nás do konca týždňa 16-20.3.2020

Ďakujeme za pochopenie a veríme , že sa nám vzniknutú situáciu podarí uspokojivo zvládnuť .